صدای تصاویر

palestine

بعضی وقت ها
صدای تصاویر
تو را لال می کند...

امشب حیرانم از گنگیِ فریادهایِ روشنی که نمی شنوم...
امشب حیرانم از گذشته ای که در میانِ تکرار، مرور می شود...
ای قلبِ آشوب، آب شو از رخدادِ تاریخ

#(ا.ع) 

(ظاهرش را بخوان باطنش چیز دیگریست)

/ 0 نظر / 33 بازدید