ترجمه صحبت های جوان بحرینی

احمد حسن حجیری از جوانان انقلابی بحرین در سخنانی در وصف احساسات پاک و انقلابی مردم بحرین و غربت جوانان و شهدای این انقلاب را ابراز کرد.

احمد حسن  خطاب به رهبر  انقلاب گفت:

سلام ای فرزند رسول خدا...روح من و روح تمام  این جوانان مقاومت فدای شماوقتی که شهدای ما یکی پس از دیگری بر زمین می‌افتد، نسیمی از بوی کرامت باغ امام خمینی به مشام ما می رسد و همه کلمات مبارک شما (رهبر معظم انقلاب) را به یاد می‌آوریم. آیا می دانید به ویژه در بحرین چه می‌گذرد؟ آیا می‌دانید که ما در سرزمین پدری و وطن خود هم غریبیم؟!

/ 0 نظر / 6 بازدید