شمخانی میخواهی برای کشور چکار کنی؟

............................................................................................................................

  • قدرت را میان دستهایتان بگیرید، شاید احساس ضعفتان برطرف شود!
/ 9 نظر / 18 بازدید
ابوالفضل اشناب

بسم الله (آرام و ساکت بخوانید ) چقدر حضرت آقا باید غریب باشد که کسی مثل شمخانی نماینده او شود در شورای عالی امنیت ملی ... یاعلی

مهناز

مهدیم آنکه مرا گرمی بازاری نیست بهتر از یوسفم و هیچ خریداری نسیت همه گویند که در حسرت دیدار من اند لیک در گفته این طایفه کرداری نیست ای که دائم به دعایی که ببینی رخ من تا که خالص نشوی با تو مرا کاری نیست

مهناز

[گل]

تسنیم

سلام دوستم پارسال دوست امسال آشنا! بیشتر پیش ما بیا![قلب] بعدم این فیلمه مهلت پخشش تموم شده آیا؟! من که نتونستم ببینم! ولی شما اینو ببین: http://www.afsaran.ir/link/359622 نکات منفی شمخانی چی هست؟! چی باعث شده ناراحت باشی از انتخابش؟!

امید امیدی

سلام درباره مقالات خوب متوجه نشدم اینترنت را چرخ کنید فت و فراوون پیدا میکنید

سجاد شاکریـ

آنان که عطر شال ترا بو کشیده اند بر لا شریک بودن تو هو کشیده اند افتاده اند روی زمین و به پای تو بر شارَگ گلو همه چاقو کشیده اند «آنانکه خاک را به نظر کیمیا کنند» حتما به خاک صحن تو ابرو کشیده اند . . سلام و نور میلاد خورشید مبارک اولین تجربه ی سرودن ترکیب بند بنده را به تماشا بنشینید یا رئوف و یا عطوف[گل]

خداحافظ رفیق

سلام بر دوست مرادم بابا ما سرمون شلوغه و نمیتونیم بیایم سر بزنیم شما چرا بیمعرفتی؟؟[عینک]

مهناز

سلام همایش چی؟ کی صب عصر؟ چه ساعتی؟ چقد دوره از خونمون؟[زبان]

با حجاب

ولادت سراسر نور امام رضا(ع) مبارک[گل]