از همه چی راضیم،‌فقط از دو چیز ناراضیم.

1. پس چرا  با این همه اسناد مبنی بر معاند بودنش، این آقا مهدی آزاد شد؟ کی سند گذاشت خب؟اسب حیوان نجیبیست! ( خب این چه ربطی داشت آخه)

2. ....؟!


ادامه مطلب ...