عکاس: خودم 25 فروردین، تشییع شهدای گمنام دانشگاه شهید بهشتی

عکاس: خودم 25 فروردین، تشییع شهدای گمنام دانشگاه شهید بهشتی

بزرگتر

 

                              دارد سکوت می کند

                                     بغض گلوی بچه ها

                                              آخر چه می شود

                                                           یکـبـار هـــــــم،

                                                              بی آستین بگریند؟

(ا.ع)