فرشته های کوچولو در نماز عید فطر
عکس: فرشته های کنارم در صف نماز عید فطر 92
همیشه عید فطر برای من، یکی از زیباترین روزهای سال بود...
بعد از یک ماه روزه های پشت سر هم، نماز عید محبوب ترین نمازی بود که می خوندم
یک جانماز به دست و بابا و مامان و اهل خونه!
مصلی رو خیلی دوست داشتم فک کنم اون موقعها توش نمایشگاه نبود!
بعد نماز هم که روزمون رو می شکستیم شکلات و کیک و ... پخش می کردن
یادش بخیر چه زود بزرگ شدیم،
عید فطر این سالها هم مثل همون سالها زیباست، خصوصا اینکه پشت امامم نماز می خوانم...