تشییع پیکر پاک شهدای گمنام دانشگاه بهشتی، شهادت حضرت زهرا فروزدین 92

شهید گمنام؛ می خواستم بدانم، امسال هم اعتکاف ما می آیی؟

 

چقدر فاصله، چقدر شهر! چقدر راه که تو می پیمایی تا به دیدار یک شهر بیایی!

آنوقت ما، در سکوتِ بی اعتناییِ خود نه از زخمهایت می پرسیم و نه از دل تنگی هایت. گره های زندگی هایمان را در دست می گیریم و مشت کرده می گوییم:

این مشت ها همه پر از گُل است، نه اشتباهی گفتم پوچ است، نه ببخشید مشتهایمان پر از گره است، پیش تو آوردیم! خوشحال هم هستیم که دستهایمان را پیش دیگری دراز نکرده ایم!

کسی نیست بگوید:"ای بابا؛ دست از همین چند تکه استخوان هم برنمی داری؟به خاطر تو تکه تکه شد! به خاطر تو ایثار کرد، تو چه کردی؟ تنها یک مسیر هموار برای تو به جای گذاشت، پس چرا نمی روی؟ کجای جاده نور را گم کرده ای؟ در کدام شام مانده ای؟"

 بگذریم، فقط بگو امسال هم اعتکاف ما می آیید؟ قول می دهم دعای ام داوود بالای سرتان بخوانم...اینبار هم آمدنتان را به من خبر دهید، خوشحال می شوم..

.......................................................................................................................................

  • انشای شهیده 14 ساله  (شعار مرگ بر آمریکایی که معنی آن سازش با آمریکاست! می‌گویند که باید در این جنگ، حق با باطل سازش کند؛ باید میانجی‌گری را پذیرفت و ملتی را که بیست سال زیر ستم بعثیان بود تنها گذاشت.)