ابتدا به شما احمق ها (اسرائیل و آمریکا) بگویم که بدانید، بمب اتم یا غنی سازی 20% برای شما تهدید نیست؛ عشق حسینی و ولایتمداری ما همیشه برای شما تهدید است!

و اما اگر قرار است قفل مغز یک عده رسانه دوست با این رفتارِ آمریکا باز شود، این خفت را می پذیریم!

داخل پرانتز (بی بی سی : جان کری گفت سال 2003 آمریکا پیشنهاد ایران را نپذیرفت و 169 سانریفیوژ ایران شد چند هزارتا / این سخنان نشان می دهد تحریم ها نتوانسته است جلو پیشرفت هسته ای ایران را بگیرد)

آقا ما نمرده ایم که تو تنها بمانی! شما بگویی پیروزمندی ولله منم می گویم پیروزی.

ان شاءالله کاری می کنیم که هم تحریم می شکنیم و هم اورانیوم 60% می سازیم. می دانیم چه از دست داده ایم و شاید در برابر یک تف(به قیمت 8میلیارد دلار آن هم قسطی) ثروتِ علممان را راکد کرده ایم و دو دستی پیشرفتِ هسته ای مان را تحویلِ حیوان صفتان داده ایم. ما مردم تا بفهمیم راه داریم...

شهیدان زنده اند

تنها یک خاطره:

از ما اصرار بود و از آنها انکار اورانیوم 20 % را برای کارهای صنعتی تاسیساتی و پزشکی نیاز داشتیم، هر کاری کردیم ندادند!

گفتیم خودمان می سازیم، در جلسه مذاکره همه خندیدند! بعد از مذاکره جلسه ای با بعضی از دانشمندان هسته ای تشکیل شد، همه می گفتند: غیر قابل دست یابی هست و فرمولش تنها در اختیار آمریکاست. اما کاری بود که باید می شد.

با اصرار بسیار چک سفید امضا دادند به دکتر شهریاری...بعد از مدت ها پیچید که ایران غنی سازی 20% را انجام داده است.

دکتر شهریاری کار خود را کرده بود اما چک را پس داد، می گفت "آدم باید در زندگی یک کارش را هم بگذارد برای خدا..."

خانواده و جان و مالم فدای تو آقا

........................................................................................................................................