السلام علی الحــُ سین علیه السلام
دسته عزاداری در دانشگاه امیر کبیر
 
عکس: دهه اول محرم دسته عزاداری در دانشگاه امیر کبیر

ادامه مطلب ...