حاجی کوچولو
 

جز خیالت، به خیالم

چه خیالیست مرا؟...

#العجل

********

گنجینه علم الهی، امام صادق علیه السلام فرمودند: حضرت آدم پس از حمد الهی به مناسبت خلقت حوا، او را از خدا خواستگاری کرد و فرمود: پروردگارا من این بانو را از تو خواستگاری می نمایم رضای تو در این امر چیست؟ خداوند عزوجل فرمود: رضایت من در آن است که (به عنوان مهریه این ازدواج) معارف بلند دین را به او بیاموزی. 

آدم علیه السلام فرمود: این امر را پذیرفتم، او را همسر من قرار بده.

خداوند عزوجل فرمود: اگر خواهان ازدواج با او هستی تو را به عقد ازدواج او درآوردم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من لا یحضر الفقیه جلد 3 ص 380

....................................................................................................................................................
  • کی شود حاجی شوم؟  :(