می گویند: مهدی برگشته است، چه خوب که پدری از چشم انتظاری در آمد. اصلا به ما مربوط نیست این همه آدم روزانه    از آن طرف آب می آیند این طرف آب!!! والا...

- بنده خدا به اتفاق خواهر محترمه آمده اند کمکِ بابا، پسته های هاشمی را رنگ کنند و به جای ارز بفروشند(!) (راستی یک سوالِ انحرافی: قبلا بابا که میخواستن پسته بخرند، می گفتن پسته اکبری گران ترهست؛ ربطی به اکبر آقا دارد آیا؟ یعنی پسته ای که منسوب به اکبر آقاست!؟) اصلا هم در قیمت ارز و بالا و پایین آمدن ارزشِ آن تاثیری ندارند(!)دارند؟ خوش بینانه می گویند: چو ایران(+تمام جوانبِ مادی و معنوی) مباشد تن من مباد...

- می گوییم نکند حبابِ قیمتِ ارز به جای بِشِر در آزمایشگاههای دانشگاهِ "آزاد" مورد استفاده قرار می گیرد؟ نه؟ البته این فرض خیلی هم مضحک نیست، دیدیم که بعد از جمع جور کردن و بستن دست و پای عده ای، بعضی دلالها دست از پا درازتر مگس می پراندند...

در ادامه مطلب...


ادامه مطلب ...