کشف بنده خدا :

مارمولک موجود خیلی خطرناکی هست، اورانیوم دارد !

در پی بیانات بنده خدا که باعث خنده اهل خانواده شد ،

بنا به گزارش "آ" پس از پایان این دور از مذاکرات ،" کاترین اشتون " از بنده تقاضای ادامه مذاکرات درباره این منبع جدید اورانیوم را داشتند. هر چند هدف به زبان آوردن بنده خدا از کلمه اورانیوم همان سیانور بوده اما به علت اصرار گروه 1+5 ماتقاضای گروه را مبنی بر ادامه مذاکرات در این باره پذیرفتیم و چه بسا از ایشان تقاضا کردیم هرچه زودتر بساط این منابع سرشار از اورانیوم را برچینند . طبق اطلاعات دریافتی از درون این موجود به ظاهر زیبا و دوست داشتنی بر اساس آخرین آمار مربوطه کشفی درکار نبوده ،و تنها اختلافات درونی گروه 1+5 به ادامه مذاکرات منجر شد.

 

..................................................................................................................................

  •  زیاد جدی نگیرین وگرنه مارمولک نایاب میشود