وَ مَنْ عاداکُمْ فَقَدْ عادَ اللهَ، وَ مَنْ اَحَبَّکُمْ فَقَدْ اَحَبَّ اللهَ، وَمَنْ اَبْغَضَکُمْ فَقَدْ اَبْغَضَ اللهَ، وَ مَنِ اعْتَصَمَ بِکُمْ فَقَدِ اعْتَصَمَ بِاللهِ، اَنْتُمُ الصِّراطُ الاَقْوَمُ، 

و هر که شما را دشمن دارد خداى را دشمن داشته و هرکس به شما محبّت داشته باشد به خدا محبّت داشته و هرکس با شما کینه توزد با خدا کینه توزى کرده و هرکه به شما چنگ زند به خدا چنگ زده شمایید شاهراه و راه راست (قسمتی از زیارت جامعه کبیره)

پیشنهاد اول

 ترجمه جامعه کبیره به زبان های خارجی

 سال گذشته در یکی از سخنرانی های استاد رائفی پور کلیپ جالبی پخش شد، عده ای از جوانان فرانسوی که دعای کمیل می خواندند!
آنها در قلب اروپا نه درّی در صدف بسته ی کمونیسم یافته بودند و نه از دهان باز لیبرالیسم نشانی از گمشده ی خود شنیده بودند، هیچکدام از نسخه های جعلی سعادت بشری نتوانسته بود عطش حقیقت جویی و کمال طلبی ایشان را سیراب کند و تشیّع را تنها صراط مستقیم حق شناخته بودند.
کمیل می خواندند بدون اینکه معنایش را بدانند(درست یادم نیست که دعا را به فرانسوی یا انگلیسی کتابت کرده بودند)امروز در گوشه گوشه ی عالم از این نمونه انسان های بیدار کم نداریم که متاسّفانه به دلیل تفاوت زبانی از فهم و درک و تعمّق در معارف گهربار شیعه محروم هستند، یقینا اگر بتوانیم گامی در راه ترجمه ی این آثار به زبان های خارجی برداریم، اقدامی ارزشمند در راه نشر و گسترش این مجموعه های گرانبار معرفتی انجام داده ایم.(نه فقط صرفا خود دعا مهم تر ترجمه کتاب هاب تفسیر این دعاست که نادیده گرفته میشود)

دوستانی که در این زمینه صاحب تخصص هستند بسم الله


پیشنهاد دوم

اختصاص یک روز در هفته به قرائت جامعه کبیره در مساجد

  عزیزی می گفت که سنّت قرائت قرآن بعد و بین نماز در مساجد از مسجد دانشگاه تهران شروع شده است، پس من و شما هم می توانیم گام اول را در فراگیر کردن زیارت جامعه کبیره در مساجد سراسر کشور، از مسجد دانشگاه و یا محلّه ی خودمان برداریم.

پیشنهاد سوم

یکبار با هم بخوانیم

دوستان عزیز این زیارت پر فیض را در شب جمعه، شب شهادت امام مظلوممان همگی با هم بخواینم

پیشنهاد چهارم

ترجمه و شرح دعا

کتابهای فراوانی در شرح و تفسیر این دعا وجود دارد که میتوانیم با هم شروع کنیم به خواندن و در موردش بحث کنیم