یادش بخیر دیکته های عجیب و غریب معلم اول دبستانمون همیشه دیکته هاش لغتای جدید و پر مفهوم

داشت از احترام گذاشتن به قانون برامون می گفت تا کودکان جنگ زده ی لبنانی !

این جمله آغازین یکی از دیکته هام هست : " خداوند فرموده اسیر مردم نباش که تو را آزاده آفریده ام"

هرچی معلم سوم دبستانم طاغوتی و بدخلق بود ( متاسفانه)،خانوم قلی نیا عزیزم (معلم اول دبستان)

مهربون بودن و همیشه بعضی حرفا رو برامون دیکته می کرد ، این یکی از بدخط ترین دیکته های

من هست چرا؟ چون احتمالا بعداز ظهری بودم و بعد ناهار همیشه چرت میزدم سر کلاس دیگه

خانوم معلمم میدونست تو خواب مینویسم!، اما چون به قانون مربوط می شد گذاشتمش   

 قابل توجه کسانی که به راحتی قانون رو زیر پا میذارن دیگه بچه اول دبستانی هم از قانون خبر داره

(هرچند دوستامون هنوز از در مدرسه بیرون نرفته بودن کشف حجاب میکردن با افتخارِ تمام )

خب اگه میخواین به قانون احترام بذارین چرا نگاه می کنید برین لیست افراد مورد اعتمادتون رو

دربیارین بعدش هم برین پای صندوق رای.

این هم یه جمله متفاوت ابتدای یکی دیگه از دیکته هام : " خدا به بشر نیرو و فکر داده تا فردی مفید نسبت

به خانه و کشور و مدرسه باشد" بخوایم دقیق رو این جمله فکر کنیم داره میگه به فکر آینده کشورمون

باشیم آستینا رو بزنیم بالا کمر همت ببنیدم و درست کار کنیم . شاید بشه شعار حمایت از کار ایرانی

 رو بهش ربط داد !

دیکته ها فقط محدود به مرزمون نمیشد دید بچه ها رو خیلی لطیف به آنسوی مرز سیاسی می برد

 به سمت مسلمانان مظلوم :" دیشب فیلمی از رژه مردم جنوبِ لبنان در زمان جنگ را دیدم ، افسرده شدم

کودکانی دیدم که مانند گلهای پژمرده کنار خیابان و دشت و بیابان در خواب بودن "

واقعا معلم خوبی بودن هنوز هم مثل همون روزا( که میگفتم : خانوم گفته) دوسش دارم آخر سال

هم بهم گفت باید ریاضی دان بشم.

یادشون بخیر معلم و استاد عزیزم خانوم محافظ که هنوز هم پای کلاس درسشون هستیم

( با همون شیطونی ها و بیشتر) اولین باری که دیدمشون هشت سالم بود خیلی دوسشون داشتم

 حتی با خواهرم سر اینکه کی بیشتر دوسش داره دعوامون میشد ! زمزمه های بخش خوانی و

کلمه خوانی هیچوقت از تو ذهنم نمیره ...... الم (١)ذَلِکَ الْکِتَابُ.... خانوم محافظ عزیزم هنوز هم

 دست از سرتون بر نمیدارم .

...............................................................................................................................................

  _ دست تمام اساتید و معلم های خوبم رو میبوسم من جمله اساتید محترم خانم محمدی ،خانم جعفری، خانم نبوی ،

آقای کامیار و....

 _ چشم به راه تو دوخته بودم پنجره باز شد عشق پیدا بود اما نور چشمانم را عقب زد و تو را ندیدم