بسم الله الرحمن الرحیم

هزار خط ننوشته آورده ام برای هزاران بوستانِ دوستیهایتان

هزار برگ در دل دارم و لحظه ای برایتان صفحه ای میگشایم

به سوی دفتر بیرنگ خود بازگشته ام تا آنها که امید دیدار دارند بخوانند

اما

هنوز مردِ مردان به دیار کوفه بازنگشته است هنوز کوچه های قدوم مبارکش خاکیست

هنوز ندبه ها را پنهان می خواند

هنوز او بیابان گرد دل های خاک خورده ماست  هنوز زمین از آشکار کردن تربت مادرمان ابا میکند

هنوز صدای ناله های مادر شنیده می شود   هنوز گوشمان حجاب غفلت دارد

هنوز مادر برای فرزند می گرید   و فرزند ندبه می خواند

هنوز سنگ های بر مشت غریب است   هنوز اصالت خویش نیافته ایم!

هنوز بر سر مدرنیته و سنت میجنگیم !

 هنوز قدس آزاد نشده است  هنوز سخن حق را به بند میکشند!

 هنوز قاصدک از رواق چشم هایم به مقصد نرسیده ! 

هنوز بوی پیراهن یوسف نیامده!

هنوز کوفی مانده ایم !  هنوز نامه مینگاریم    هنوز درد میسراییم

هنوز بر سر اسکار هویت میدهند !   هنوز حقیقت نمیبینیم

هنوز مردانه نایستاده ایم   هنوز بر سر حقیقت چانه میزنیم!

هنوز میشنویم (الان انکسر ظهری)   و میشنویم یابن طه و یس !

 هنوز میشنویم یوم فقری

هنوز نمیدانیم خود بشکنیم یا بشکنیم !  هنوز بر دلهایمان غرور و جاه است

هنوز دل میبندیم بی آنکه بدانیم   و میدانیم بی آنکه دل ببندیم

هنوز فیلم ها نقد میشود  و قبل از پخش نقدی نمیشود؟؟؟!!!

هنوز پروانه ها میدهند!!!!!

هنوز بی ادعا گمنام است و پرآوازه مفتخر!!!

هنوز مطبخ نگاه هایی نان غصبی میپزد

هنوز بعضی ها جهل را کرور کرور میخرند

یا نه جهل آنها را کرور کرور؟؟!!

هنوز تماشاچیِ عمل گراهاییم!

هنوز کان لم یکن هستیم

هنوز خون شهدا را خضاب چهره هایشان میکنند 

 یا پلاک دوستت دارم بر گردن حقوق مشوشِ خویش می آویزند

هنوز فاطمه (س) منتظر است  هنوز زینب (س) به یاد لحظه وداع است.

هنوز شمشیر های آخته بر گلوی بیداریست

هنوز مقدمه پایان نیافته است   مقدمه حیات بشریت

هنوز ک ه ی ع ص تفسیر ندارد

هنوز ب ح ر ی ن مظلوم است!

و .

.

.

هزار خط نانوشته بخوانید که من نوشتن نمیدانم

................................................................................................................................

  • سلام به همگی دوستان من نبودم ولی یاد شما در تمام سفر با من بود (به جان وبلاگم)
  • ایام فاطمیه رو بر تمامی دوستان تسلیت میگم