صدایی آمد :

ای مسافر کوچک چه شده؟

آرام آهی کشید اشکهایش را فرو خورد و نگفت!

دوباره پرسید:

بنده ام چه شده؟

اینبار بغض را فرو داد اما باز هم نگفت!

اما او چشم بر نمی داشت و چون کودکی در آغوشش گرفته بود.

مسافر حتی سر بر نمی گرداند،

صبح نزدیک بود،

در انتظارش بودند.

شاید نغمه ی صبح سکوت را بشکند!

بنده ام چشمهای زیبایت را میشناسم،

بنده ام اشکهایت را خریدارم،

حرفهای مه آلودت همه را میدانم حتی آنگاه که پشت کرده بودی تو را نظاره می کردم ،

باز هم نمیگویی؟؟

مسافر کوچکم سپیده ی صبح نزدیک است هنوز راه را نیافته ای؟؟!!

چشمهایت را بگشا!

من اینجایم صدای مرا میشنوی؟!!

مسافر لب از لب گشود و گفت:

خدای مهربانم راه گم کرده ام

صبح نزدیک است و اما من دوباره به عقب برگشته ام

اینجا کجاست؟

در میان نیمه شب ! پشت خروارها سکوت!

بنده ام ( تسبیح و پاکی برای خداست آنگاه که به شامگاه می رسید و آنگاه که صبح می کنید)17 روم

بنده ام (خداست که کتاب و ترازوی اعمال و ایمان را به حق نازل کرد و تو چه میدانی شاید قیامت نزدیک باشد)17شوری

بنده ام (اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود، هرگز کسی از شما پاک نمی شد،

ولی خداست که هر کس را بخواهد پاک می گرداند،وخدا شنوا و داناست.)21نور

مسافر آرام شده بود

گفت خدای مهربانم دستهایم را بگیر

زمزمه ای درونش نجوا می کرد:دست خدا بالاتر از دستهاست!

هنوز صدای فرشتگان می آمد و خداوند لحظه ای از او چشم برنمی داشت،

اما مسافر خوابش برده بود،

هنوز صبح نشده!

اما  صبح نزدیک است!

(((روزی که تمام اسرار بر ملا خواهد شد)))

وَهُوَ الَّذِی یُنَزِّلُ الْغَیْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَیَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِیُّ الْحَمِیدُ

او کسى است که باران سودمند را پس از آنکه مایوس شدند نازل مى‏کند و رحمت خویش را مى‏گستراند; و او ولى و (سرپرست) و ستوده است! (28)

He is the One that sends down rain (even) after (men) have given up all hope, and scatters His Mercy (far and wide). And He is the Protector, Worthy of all Praise.

4:18 صبح جمعه 19/12/90

......................................................................................................................

پ ن:

  • دوستان برای تمامی کودکان بیمار خصوصا سرطانی ها دعا کنیم واین آخر سالی دست خیرمان را به نشانه نوازش بر سر کودکان و بی بضاعت ها بکشیم
  • اگر دوست دارین از مطالبم استفاده کنید منبع را ذکر کنید