شاید این بغض بهاییست به بیداری من

          شاید این اشک بهاریست به بی جانی من

                           پای این جسم پر از خاک نباید دل داد

                                   شاید این دوست تباریست ز بی نامی من

 

سروده شده ساعت 9:10   18/12/90

.......................................................................................................................

پ ن: بعضی روزها بعضی آدمها مثل کوه میشن

بعضی روزها هم مثل آب

بعضی روزها هم مثل ابر

اگه پستام متفاوته بهم خرده نگیرید

**از شعرم خوشتان آمد نظر بگذارید**