ام ابیها

ای اشک بگشا از چشمانم گره ی کور را

خسته از تمنای بارانم

همه جانم آه می کشد

انگار باران وقتی می بارد که همه ی امیدم خشک شده باشد!

سربگذار بر شانه طوفان،

تا ولوله ی خرد شدن ها را بشنوی...

با اقتدار و سرشار از سکوت

منم که عاشقانه می سوزم و اجزای محبتت را می سازم

مسرور نمی شوم

حبه های اشک در دهانم آب می شود...

انگار سکوت کوچه گرد این شبهای شهر است!

باز هم

گره از گیسوی شهر می گشاید

فاطمه؟

پاره تنِ پیامبر.

اسلام بود، آنکه مظلوم ماند

زهرا بود، آنکه سیلی خورد

و سوخت پشت در ام ابیها

و ریخت بر زمین قطراتِ آسمان

و شعله کشید در جانِ هستی

سلام مادر سادات

سلام چادر خاکی

باران ببار بر ستونِ فقراتِ شکسته ی در

مردی از جنسِ آسمان می گرید

ابوتراب، می گرید

...

(ا.ع)

23/12/92

................................................................................................................................

  • اگر بعد از این ندیدیمتان، عیدتان مبارک :)
  • عید داشته باشیم ولی حرمت ایام فاطمیه رو هم نگهداریم.
  • کمک آنلاین به سوریه از عیدی هاتون بگذرید واقعا وضعیتشون وخیمه :(