السلام علیک یا غریب الغربا

آقا سلام...

هفته پــــــــــــــیش

حــــرم

مهمان خانه حضرت

بر سر سفره پادشاه

زیارت عاشورا،

"یا کریم" تو رواق امام خمینی،

و شهید ابراهیم ابراهیمی...

باز هم دلمان تنگ شد!

.................................................................................................................................................

  • نه دی گذشت، ولی خاطره اش تا عمر دارم در ذهنم می ماند، روی چادر مشکی ام کفن پوشیدم، سربند بستم، چفیه انداختم... ای منفور با ولی ام نجنگ! من شوخی ندارم...
  • فیلمی دردناک از کودک یخ زده سوری :(  برای واریز کمک های نقدی، شماره حساب «۲۴۳۴۲۸۱۷۳» به نام جنبش دانشجویان جهان اسلام در بانک تجارت، شعبه علامه طباطبایی(کد ۲۴۳۰)