فکه بود، داشتیم بر می گشتیم، بعضی ها رو می دیدم که چفیه هاشون روی سر و صورتشونه و دارن اشک می ریزن! با خودم گفتم خوش به حال این بچه ها چقدر دلاشون زلاله انگاری چشمه دلاشون از چشماشون سرازیر میشه، پس من کی متوجه این سرزمین می شوم؟

فکه، یا زهرا(س)

 عکس از خودم(ا.ع) فکه راهیان نور اسفند 91

بزرگتر

اینجا همونجایی که به خاطر ما جان دادند، رفتند و... که صدای مداح  اومد " حاج حسین خرازی همیشه با این بیت شعر متوسل می شد:

**در بین آن دیوار و در

زهرا صدا می زد پدر

زهرایِ من زهرایِ من

دنبال حیدر می دوید

از پهلویش خون می چکید"

اینجا

امام خامنه ای:

زیبایی های که آدم در زندگی شهید خرازی می تواند پیدا کند، نظیرش را شما کجا می توانید پیدا کنید؟

.............................................................................................................................................

  • عذر میخواهم اینبار هم خاطره کوتاه شد.
  • من قبلا خواب دیده بودم در یکی از ساختمان های تلاویو مراسمی مذهبی داشتیم، بترس اسرائیل! :-)