راهیان نور

....................................................................................................................................................

  • ان شاءالله سه شنبه عازم سرزمین شهدا، سرزمین پرستوهای کربلایی هستم...
  • هفته گذشته، قرار شد با 4 کلمه ی "قناسه"، "بوسه"، "خاک"، "چشم" در چند دقیقه تک بیتی بسراییم. این شد که استاتیدِ حاضر در مراسم شعر خوانی(شعرای معروف)، تک بیتی(بالا) که سرودم رو به عنوان برگزیده، انتخاب کردند. (در دانشگاه امیرکبیر)