آنروز بعد سخنرانی مرد عرب درباره اخوان المسلمین آقایی بلند شد و گفت: چرا وسط حرفهایت نگفتی خلیج فارس و گفتی خلیج؟! مرد هم به زبان عربی کمی توجیه کرد که به خاطر وحدت و الخ. همانجا وقتی دست و پا شکسته حرفاش رو فهمیدم آروم شدم و حتی براش دست زدم و عده کمی همراهی کردن! دوباره یکی دیگه عصبانی داد زد ما در آخر ماه رمضان دهان روزه بعد نماز جمعه می رویم و داد میزنیم مرگ بر اسرائیل ومرگ بر آمریکا...می توانیم به خاطر حفظ وحدت بگوییم "مرگ بر" نگوییم مرگ بر اسرائیل! اینجا ایران هست، اینجا همه می گوییم خلیج فارس دیگه کسی مخالف نیست، که شما بگویی خلیج! و همینطور بحث ادامه داشت... با چند نفر اطرافم همفکر بودیم، بحث بین دوستان ادامه داشت، بعضی قبول کردن حرفهایش را و بعضی هم می گفتن نه باید بگویی خلیج فارس...

در بین کلماتی که می گفت من کلمه “Persian gulf”  را شنیدم، ولی تعصبات دانشجوهای حاضر در جلسه زیاد بود. همینجوری که با دوستان بحث می کردیم به این مسئله فکر می کردم که چرا؟ واقعا انقدر تعصب برای این حرف لازم بود؟ اصلا موافق طرز برخود باهاش نبودم. واقعا ما که اینقدر به این موضوع اهمیت می دهیم به مسائل دیگه (توهین به دین) هم انقدر اهمیت می دهیم؟ اصل جنگ ما با کفر هست و این منازعات بیهوده دردی از ما دوا نمی کند.

من گفتم: احساس می کنم خیلی نژاد پرستانه و ملیتی داریم برخورد می کنیم! دعوای بین عرب و عجم! درسته خلیج فارس مهم هست، «خلیج عربی» دروغ است اما ما به خاطر چیز دیگری اینجا جمع شده ایم! پس مسئله وحدت چه می شود؟ اصلا مذاهب متفاوت! هدف مشترک است. چه لزومی دارد همه، هر حرفی که داریم را قبول داشته باشن؟

 با خودم گفتم " دیدی بالاخره جواب سوالت رو گرفتی! حالا هی بگو واقعا این همه مسلمان چرا نمی تونن از پس ظلمِ پشه ای چون اسرائیل بربیان؟ " و یاد این جمله می افتادم " اگر هر نفر یک سطل آب بریزد، اسرائیل نابود می شود"

******

جواب به یکی از دوستان: یک نفر به عنوان مهمان دعوت شده و قطعا در حرفهاش غیرت عربی و جاهلانه به خرج داده و می گه "خلیج" بعد که دوستان بهش تذکر دادن اول طفره رفت ولی بار دوم گفت خلیج فارس که از نظر من دیگه جای ادامه دادن و بی ادبانه برخورد کردن نمیذاشت!
این به کنار مهمتر این هست که ما اصل معنای وحدت رو درک نمی کنیم چطور میشود که همه زمان جنگ عرب و کرد و لر و فارس شیعه و سنی و مسیحی و... در کنار هم با دشمن یکسان جنگیدیم و پیروز شدیم نمیتونیم همین را هم برای خانه عنکبوتی اسرائیل داشته باشیم؟ نمی توانیم در جلسه ای که هدف دشمن شناسی هست در دو جبهه متفاوت نایستیم؟ با هم نزاع نکنیم؟ در نظر داشته باشید که شیطان به دشمن کار نداره اونا خودشون دنبالش می دون، شیطان بین ما تفرقهمی اندازد و سوسه میدوونه!

................................................................................................................................

  • زینب (س)، فرزند کوه زاده کوه بود و قامت کوه چنان لرزه بر تنِ دشمن انداخت...
  • بی ربط: دوست دارم ذره ذره خودم را بچینم رو به روی خودم تماشایش کنم و بگویم "خدایا اگر این منم!‌، پس هیچ نیستم"
  •  «خلیج عربی» دروغ است