امروز داشتم آلبوم های قدیمی(بابا) را نگاه می کردم، در بین آلبوم ها عکسهای خاصی بود مثل این عکس، خوش بختانه عکس شهید محمد صالحی را هم پیدا کردم.

ساده زیستی امام خمینی (ره)

در حال حاضر اسکنر ندارم مجبور شدم از روش عکس بگیرم :)

اصل عکس هم موجود است!

............................................................................................................................................

  • ای کاش چون پرتو آفتابی بودم؛ حرکتش تنها رسیدن است و هدفش رو شنایی...