دوباره دلم هوای زیارت داشت، به حال پرستوهای حرمت غبطه خوردم و دوباره خواستم محبوب را امتحان کنم: "ای کاش یکی توی حرم به یاد من باشه" ...هوای دلم سنگین شد قطره اشکی جاری شد حیف باید می رفتم وگرنه...

(رسیدیم خانه هنوز یک ساعت نگذشته، یکی از دوستان مادر تماس گرفت و گفت سلام خانومِ... ما مشهدیم؛ دیشب و امروز خیلی دعاتون کردیم یک لحظه فراموشتون نمی کنیم...

رفتیم حرم دوباره تماس می گیرم...)

آقای عزیزم؛ خیلی مهربان هستی. کوچکی مرا می بینی و به قدر محبتت عطا می کنی! هرچند از سر تقصیر و چه بسا دور دیدنت پرسنده باشم، آن تویی که بر تختِ پادشاهی در قلبها تکیه کرده ای و بی دلیل هوای دلم را رضا می کنی... طره های الطاف شماست که تشعشعِ آن، هُرمِ هوای این خطه است.

روا نیست که در رواقِ قلبم به عطای شما شک کنم، ولی خودمانیم آقا، دلم تنگ شده بود! فکر نمی کردم نجوایم را بشنوید...

این بندِ دنیاست که جِرم بر گوشهایم و پرده بر چشمهایم نهاده. رهایی ام جز با دستهای گره گشای آلِ محمد (ص) میسر نیست! ما همین مردمِ مذنب، محبِ آلِ شماییم. هرچند نَفسِمان گاهی نَفَس می بُرد و گاهی از بس غریبتان می کنیم که از سر اجبار غریب الغربا می نامیم شما را...

طلیعه ی عشق است، تمام شروعی که امتدادش شما هستید. چه کس می تواند با تراوشاتِ ذهنِ مغشوشِ خود، نام شما را از عرشِ جانها به فرش بیاورد؟ چه کس می تواند با هزاران ترفند، جامه ی عشق و محبتتان را بر تنِ اذهانمان مُندرس کند؟ و چه کس جرأتِ توهین دارد؟، جز آنکه جهل و تکبر، سِترِ تعقلش گردیده!

آقا چه مهربان هستید شما و خاندانتان، هر چه خطا می کنیم باز هم نگاهتان به سوی ماست. جاری بودنِ عمرهایمان، به تمنایِ وجود شماست و نه تقلای موجودیتِ ما! مگر نه این است که هستی به یمنِ وجود رسول الله هستی گشت؟، خدا بر ما منت کرد به برکت وجود شما...

آقای من از خبط و خطای بسیارم در گذر و دست بر زخمهای جسم و جانم که پیش آمده از ذنوب است بگذار. ضامنِ من باش من همان آهوی کوچکم که جا مانده است!

 ای ثامن الحجج؛ ای شمسی که در آسمانِ کائنات، ثاقب شده ای و نه ثاقب بلکه شمسِ شموسی دستهای پر نیازمان را به مبدا برسان و آنچه بزرگتر است برایمان بخواه: اللهم عجل لولیک الفرج

(ا.ع آزاد اندیش)

مـگـذار مرا در ایـن هــیاهــو آقا

تنــها و غریب و سر به زانو آقا

ای کاش ضمانتِ دلم را بکنی؛

تکــــرارِ قشنـــگِ بچــه آهـو آقا

در: عمارنامه

 

..........................................................................................................................................