داشتیم پیکر شهدامون رو با کشته های بعثی تبادل می کردیم که ژنرال «حسن الدوری» رئیس کمیته رفات ارتش عراق گفت: « چندتا شهید هم ما پیداکردیم، تحویلتون میدیم تا به فهرستتون اضافه کنید.» یکی از شهدایی که عراقی ها پیدا کرده بودند، پلاک نداشت. سردار باقرزاده پرسید: « از کجا می گید این شهید ایرانیه؟ این که هیچ مدرکی برای شناسایی نداره!.»ژنرال بعثی گفت: « با این شهید یه پارچه قرمز پیدا کردیم که روش نوشته بود یا حسین شهیدفهمیدیم ایرانیه !

پیامبر اکرم-ص:
خداوند جوانی را که جوانی خویش را در راه اطاعت خدای تعالی بگذراند، دوست دارد.

امام خمینی(ره):

عزیزم! از جوانی به اندازه ‏ای که باقی است، استفاده کن؛
که در پیری همه چیز از دست می‏رود، حتی توجه به آخرت و خدای تعالی!

 

میلاد مسعود حضرت علی اکبر(ع) و روز جوان مبارک