همه چیز بسته به پشت دیوار نگاه تو دارد !

دیوار گاه چنان بلند است که هیچ نمی بینیم و گاه چنان خشک است که بد می بینیم...

گاه پشت دیوار نگاه خروارها خاک ریخته و گاه شراره های آتش...

ما ایوب نیستیم که به احترام صبر به دوام خاک، هجرتِ شادی را به تماشا بنشینیم...

اما دیدن خاک و آتش ،تمنای دیده سر است نه دیده بصر !

هوای بارانیِ دلت، دیده می شوید آنگاه است که دیوارِ زلال دیده دریا بیند که تلاطمش نماز توست...

دیوار نگاه

به اعتقاد نمازت وضوی اشک بگیر و از پای سفره دل که نمک را احتکار می کند به سوی سفره عشق پر بگشا....

(آزاد اندیش صبح شنبه)

تقدیم به همه دوستان خصوصا دوست و خواهر عزیزم "آزاد"