مثل اینکه قسمت نیست برای آقا امام حسین (ع) پست بذارم

هرکاری میکنم چهار خط نوشته پیشنویسم باز نمیشه

احتمالا قربة الی الدل نشستم پشت لپ تاپم نه قربة الی الله

به حق مولود امشب خدا هدایت کند همگی ما را

" آن تشنگی که بر تو فائق آمد از تشنگی تمام بشر سخت تر بود هیچ کس نمیداند جز خدا ! "

با این عکس هوای دلم طوفانی می شود !

از عشق تو می سوزم

 

راستی قصه آب چیست ؟

راستی قصه آب چیست؟